Afbeelding: DAP  Horst

Thermografie, het nieuwe buzzword in paardenland anno nu. Het aantal aanbieders van thermografie neemt steeds verder toe en de roep om inzet van deze techniek klinkt al vrij snel als een traditionele behandeling niet snel genoeg het gewenste effect heeft, of als de diagnose lastig te stellen lijkt. Maar wat is thermografie nu eigenlijk en hoe kun je op een juiste wijze deze techniek inzetten? En belangrijker nog;  wat is één van de belangrijkste zaken waar je als paardeneigenaar op moet letten als je thermografie wilt laten toepassen om een diagnose te stellen bij je paard, om er zeker van te zijn dat er geen behandelplan  opgesteld wordt om de tocht van de staldeur te genezen?

 

Thermografie is een beeldvormende techniek die al langere tijd word gebruikt om diagnoses bij paarden te helpen onderbouwen. Hogere temperaturen kunnen wijzen op hogere doorbloeding en eventuele ontstekingsprocessen, lagere temperaturen kunnen juist weer wijzen op slechter doorbloeding. Mede door het breed beschikbaar komen van de benodigde apparatuur en de relatief lage aanschafprijzen (voor 1150,- euro kan je al een infrarood camera kopen) van de apparatuur, wordt deze techniek steeds vaker toegepast. Niet alleen door dierenartsen maar ook door zadelmakers, hoefsmeden en para-veterinairs. Maar kan deze techniek ook écht zo gemakkelijk gebruikt worden, of zijn er zaken om rekening mee te houden? In het onderstaande artikel wordt verder ingegaan op de invloed van tocht en luchtstromingen op de resultaten van de thermografische meting. Het blijkt dat luchtstromingen die nauwelijks waarneembaar zijn voor mensen de resultaten van de meting beïnvloeden. Het is daarom zeer belangrijk dat een dergelijke meting in een gecontroleerde omgeving wordt uitgevoerd.

 HippoSupport heeft dit artikel vertaald. Hieronder lees je de vertaling en de originele uitgebreide samenvatting van dit artikel. 

 Het effect van luchtverplaatsing op temperatuur gemeten via thermografie van de distale gebieden van het voorbeen van het paard.

S. Westermann1,*,  C. Stanek1, J. P. Schramel2,  A. Ion3, H. H. F. Buchner1

Equine Veterinary Journal Volume 45, Issue 5, pages 637–641, September 2013

 

Samenvatting

Reden voor deze studie:

De huidige literatuur suggereert dat thermografische beeldvormingstechnieken bij het paard uitgevoerd moeten worden in een tochtvrije ruimte. Studies naar het effect van luchtstroming op de gemeten temperatuur zijn echter niet gepubliceerd.

Doelstelling:

De effecten onderzoeken van luchtstroming op de temperatuur die gemeten wordt middels thermografie van de voorbenen van het paard, en de relatie tussen windsnelheid, rectale temperatuur, omgevingstemperatuur en vochtigheid onderzoeken.

Studie opzet

Thermografische beelden zijn gemaakt van de voorbenen van 6 paarden in een tochtvrije ruimte. Drie herhaalmetingen zijn gedaan met vastgestelde windsnelheden (R1, 0.5–1.0 m/s; R2, 1.3–2.6 m/s; and R3, 3.0–4.0 m/s).  Elke herhaalmeting bestond uit een nulmeting, 15 minuten met de wind aan en 15 minuten zonder wind. Alleen het rechterbeen werd blootgesteld aan de luchtstroming, en de temperatuur werd bepaald middels thermografie met de wind aan en zonder wind.  Temperatuurverschillen tussen de nulmeting, wind aan, zonder wind en de verschillende windsnelheden zijn geanalyseerd via een lineair model (student’s gepaarde t-test en ANOVA).

 

RESULTATEN:

Na de start van de wind daalde de temperatuur van het rechtervoorbeen in 1–3 min (met ongeveer 0.6°C bij R1, 1.5°C bij R2 en 2.1°C bij R3). Met de wind uit steeg de temperatuur in 3 min (met ongeveer 1.2°C bij R1, 1.7°C bij R2 en 2.1°C bij R3). Bij hogere windsnelheden werden de verschillen in temperatuur tussen de nulmeting en wind aan of uit significant groter.

CONCLUSIE:

Bijna niet waarneembare windsnelheden veroorzaken een daling in temperatuur, gemeten met thermografie in de voorbenen van het paard. Verder onderzoek is nodig om de invloed van luchtverplaatsing en omgevingstemperatuur  op de temperatuur gemeten met thermografie op andere lichaamsdelen te bepalen. Ook moet de invloed van luchtverplaatsing en omgevingstemperatuur op de temperatuur van ontstekingshaarden, voor in de distale gebieden, onderzocht worden.

POTENTIELE RELEVANTIE:

Het is zeer belangrijk om thermografie bij paarden uit te voeren in een tochtvrije omgeving om zo vals positieve of vals negatieve diagnoses te voorkomen.
Vertaling naar het Nederlands: Dr. S. Bijl, HippoSupport.

 

The effect of airflow on thermographically determined temperature of the distal forelimb of the horse

S. Westermann1,*,  C. Stanek1, J. P. Schramel2,  A. Ion3, H. H. F. Buchner1

Equine Veterinary Journal Volume 45, Issue 5, pages 637–641, September 2013

 

Summary

Reasons for performing study

Current literature suggests that thermographic imaging of horses should be performed in a draught-free room. However, studies on the effect of airflow on determined temperature have not been published.

Objectives

To investigate effects of airflow on thermographically determined temperature of horses’ forelimbs; to assess the relationship of wind velocity, rectal temperature, ambient temperature and humidity.

Methods

Thermographic images were obtained for the forelimbs of 6 horses in a draught-free room. Three replicates (R) with defined wind velocities (R1, 0.5–1.0 m/s; R2, 1.3–2.6 m/s; and R3, 3.0–4.0 m/s) were conducted. Each replicate consisted of a baseline image, a 15 min phase with the wind on and a 15 min phase with the wind off. We exposed only the right leg to airflow and determined the temperature by thermography with the wind on and wind off. Temperature differences between baseline and wind on, between wind on and wind off and between different wind velocities were analysed by a general linear model, Student's paired t test and ANOVA.

Results

After the onset of wind, the temperature on the right forelimb decreased within 1–3 min (by approximately 0.6°C at R1, 1.5°C at R2 and 2.1°C at R3). With the wind off, the temperature increased within 3 min (by approximately 1.2°C at R1, 1.7°C at R2 and 2.1°C at R3). With increasing wind velocity, the temperature differences between baseline and wind on and between wind on and wind off increased significantly.

Conclusions

Barely noticeable wind velocities caused a decrease in thermographically determined temperatures of the forelimbs of the horse. Further research is required to assess the influence of airflow on other parts of the body and at different ambient temperatures, as well as the effect on horses with inflammatory lesions, especially of the distal limbs.

Potential relevance

It is essential for practitioners to perform thermography on horses in a draught-free environment in order to avoid false-positive or -negative diagnoses.

Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteer door te sluiten.