trailer

Paarden die de trailer niet op willen, paarden die druipend van het zweet de trailer weer af komen, of paarden die een achtbaan maken van iedere rit. Misschien heb je dit al eens meegemaakt, of ken je iemand die dit heeft meegemaakt. Grote kans dat het gerelateerd is aan stress. Maar hoe voorkom je dergelijke situaties? Welke voorbereidingen kun je treffen om de stress te verminderen en je paard wat comfortabeler te transporteren?

Gewenning
Veel paarden raken al op jonge leeftijd gewend aan het vervoeren per trailer. Zelfs paarden die niet vaak in hun leven op de trailer zijn geweest, laten zich in veel gevallen gewillig op de trailer laden en vervoeren. Toch is er ook een belangrijk deel van de paarden dat zich niet zo gewillig op laat sluiten en vervoeren. Vaak is stress tijdens het vervoer een belangrijke oorzaak voor dergelijke problemen.

Handige tips om transport stress voor het transport te voorkomen:

 1. Oefen regelmatig het op en afladen van het paard en rijdt zo comfortabel mogelijk. Als dit van het begin af aan wordt toegepast, zal dit de stress reduceren
 2. Pas de keuze voor een trailer aan op het karakter en de afmetingen van het paard. Zorg voor bescherming van de wanden als het paard de neiging heeft te maaien, zorg voor voldoende ruimte om het hoofd omhoog en omlaag te doen
 3. Zorg dat je met een goede combinatie auto-trailer op pad gaat. Zorg het liefst voor overcapaciteit in het trekvermogen van de auto. Kijk ook goed naar het laadvermogen van de trailer. Veel 2-paardstrailers mogen maximaal 2000kg wegen, hier ga je gemakkelijk overheen bij een zware trailer + inhoud én 2 grote paarden. Ook 2-paardvrachtwagens zijn vaak krap bemeten met het laadvermogen en zijn vaak niet geschikt om 2 zware paarden te vervoeren
 4. Inspecteer altijd de veiligheid van de trailer voor vertrek. Bij veiligheidsrisico`s absoluut niet gaan rijden!
 5. Controleer de hygiëne van de trailer en zorg dat deze na gebruik altijd schoon weggezet wordt
 6. Plan van te voren de route, probeer de duur van het transport zo kort mogelijk te houden en vermijd extreme weersomstandigheden
 7. Zorg dat er voldoende ventilatie is in de trailer
 8. Zorg voor een goed halster, en idealiter een reserve halster
 9. Zorg dat het paard goed vast staat

Inspectie van de trailer
Laat eens per jaar je trailer controleren door een BOVAG erkend bedrijf.

foto 36

Voer daarnaast altijd een veiligheidsinspectie uit van de trailer voorafgaand aan het transport. Het gaat hierbij om verkeersveiligheid van de trailer, maar zeker ook de veiligheid in de trailer voor het paard. Vooral de veiligheid van de bodem behoeft bijzondere aandacht. Zorg er in ieder geval voor dat:

 • Alle verlichting naar behoren functioneert
 • De remmen (ook de handrem!) in orde zijn
 • De deuren en het hang en sluitwerk maar behoren functioneren
 • Alle ventilatiemogelijkheden functioneren
 • De bodem en de treeplank in goede staat zij
 • Banden op de juiste druk zijn en voldoende profiel hebben (en niet uitgedroogd zijn!)
 • Het reservewiel aanwezig is en op de juiste druk is ingesteld

Dekens en bandages
Bandages en transportbeschermers kunnen handig zijn, indien het paard daar aan gewend is. Als het paard daar niet aan gewend is, vormen ze eerder een bedreiging dan dat ze van toegevoegde waarde zijn. Als je van plan bent transportbeschermers te gaan gebruiken, train dit dan ruim van te voren voldoende met het paard. Als het paard een deken op krijgt (niet aan te raden tenzij het koud is), zorg er dan voor dat de deken voldoende ventileert en niet te warm wordt. Houdt er rekening mee dat het paard zijn spieren gebruikt om te balanceren tijdens de rit.

Eten
Het is belangrijk dat paarden kunnen eten tijdens het transport. Het is echter ook minstens zo belangrijk dat er zo min mogelijk stofdeeltjes in de trailer aanwezig zijn. Doordat hooinetten dichtbij het hoofd van het paard hangen, is het belangrijk om er voor te zorgen dat het hooi zo min mogelijk stofdeeltjes bevat. Dit is simpelweg te voorkomen door het hooi goed nat te maken.

Ventilatie en de directe omgeving
Er zijn verschillende factoren met betrekking tot de luchtkwaliteit die impact hebben op de ademhaling van het paard. Een goed ontworpen trailer zorgt voor voldoende ventilatie, zonder harde wind en tocht rechtstreeks op het paard, of inregenen. Daarentegen is het nagenoeg onmogelijk om te voorkomen dat er een recirculatie ontstaat die hinderlijke dampen van de grond omhoog brengt in de luchtstroom waaruit het paard ademt. Uit onderzoek naar luchtdrukken in een rijdende trailer blijkt dat er veel uitgeademde lucht opnieuw ingeademd wordt. Ventilatie is daarmee een essentiële factor voor trailers.

Probeer zoveel mogelijk factoren die de luchtkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden te minimaliseren. Een belangrijk onderdeel daarin is de uitstoot van uitlaatgassen van het trekkend voertuig. Uitlaatgassen kunnen irriteren in de luchtwegen en wanneer uitlaatgassen zich ophopen in de trailer, kan dit leiden tot monoxide vergiftiging of zelfs de dood.

Bodembedekking die doordrenkt is van urine kan een negatieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Bij het afbreken van urine ontstaat ammonia. Het inhaleren van ammonia kan leiden tot irritatie van de luchtwegen, waardoor het paard gevoelig kan zijn voor aandoeningen van de luchtwegen.

Lange ritten

Als je een transporteur inhuurt voor het (lange-afstands)transport, verzeker jezelf er dan van dat de (eventuele)chauffeur, de grooms en de verzorgers voldoende ervaring hebben met het transporteren van paarden. Zie er op toe dat gedurende een langere rit de vloer niet glibberig wordt. Zorg voor voldoende bodembedekking om vocht en mest op te vangen. Uit recent onderzoek is gebleken dat het verwijderen van mest en bodembedekking met urine tijdens lange ritten een positieve uitwerking heeft op de luchtkwaliteit in de trailer. Vermijd stilstaan in files en bij tanken. Houdt er rekening mee dat een trailer die stil staat in de zon gemakkelijk 10 graden warmer kan worden. Als het tijdens warme omstandigheden toch nodig is voor langere tijd de stoppen, haal het paard dan op een veilige plaats van de trailer. Neem voldoende water en eten mee. 

Routeplanning
Bereid, zeker bij langere ritten, de route goed voor. Houd rekening met het tijdstip waarop gereden gaat worden in verband met de temperatuur, maar ook kans op files. Bij het rijden gedurende de nacht is het belangrijk rekening te houden met lagere temperaturen. Een voordeel is dat het verkeer rustiger is en dat het eventuele tanken sneller verloopt. Plan vooral bij langere afstanden voldoende tussenstops (om de 4 tot 6 uur) om de paarden te controleren en om ze van water te voorzien. Zoek van te voren naar locaties van dierenartsen langs de route.

Duur van de rit
Tijdens ritten korter dan 750km is het niet waarschijnlijk dat zich gevallen zullen voordoen van transport gerelateerde aandoeningen, uitdroging, vermoeidheid door energie tekorten en verminderde voedselinname. Vervoer zou niet langer mogen duren dan 12 uur sinds het laden van het paard. Na 12 uur is het aan te raden de paarden uit te laden en voor minimaal 8 uur in een comfortabele stal tot rust te laten komen. Deze rust periode is nodig voor het lichamelijk herstel.

Lichaamsgewicht
Paarden verliezen normaal gesproken gewicht tijdens (langdurig) transport. De mate van gewichtsverlies kan variëren van 0,45% tot 0,55% van het totale lichaamsgewicht per uur transport. Dit gewichtsverlies kan het resultaat zijn van eventueel minder eten tijdens het transport, zweten, uitscheiden van mest en urine en uitdroging. Tijdens vliegreizen of boottochten kan dit nog meer zijn. Uit onderzoek is gebleken dat paarden die langer dan 12 uur onderweg waren wel tot 5% van hun lichaamsgewicht kwijtraakten. Het gewichtverlies zou binnen 3 tot 7 dagen weer moeten herstellen. Wanneer paarden last hebben van transportstress zou dit langer kunnen duren.

Als een paard op langdurig transport gaat, is het aan te raden het paard vooraf te wegen (indien mogelijk), zodat een basisgewicht vastgesteld kan worden. Dat dient voor vergelijking bij aankomst, zodat vastgesteld kan worden hoeveel gewicht het paard kwijt is geraakt tijdens transport.

Drinken
Gedurende een lange rit dient het paard om de 4 tot 6 uur voldoende water te krijgen. Neem bij voorkeur water van huis mee, omdat paarden nog wel eens een afkeur hebben van vreemd water. Als het erg warm is en/of er een hoge luchtvochtigheid is of wanneer het paard veel zweet, moet vaker water aangeboden worden.

Water en electrolyten
Tenzij een paard een historie heeft van dehydratatie, kan overmatig of ongecontroleerd toedienen van elektrolyten voor langdurig transport juist ongewenste effecten hebben op de water- en elektrolytenhuishouding van het paard. Controleer in de periode voor het transport of het paard normaal water drinkt.

Eerste hulp voorbereidingen
Raadpleeg de dierenarts en vraag om aanbevelingen over het samenstellen van een eerste hulp kit. Zorg in ieder geval voor steriel verband, schaar, thermometer, desinfectans en tape.

Na aankomst

Paarden die een goede reis achter de rug hebben, komen over het algemeen helder en alert en met een gezonde rectale temperatuur aan op hun bestemming. Laad paarden na aankomst zo snel mogelijk uit om onnodige stress te voorkomen. Na aankomst zouden paarden vrijwillig moeten drinken en interesse moeten hebben in eten binnen twee uur na aankomst. Na een lange rit is het aan te raden het paard tot maximaal een uur lang aan de hand uit te stappen.


Acknowledgments

·        Carolyn Stull, MS, PhD, of UC Davis is a Cooperative Extension Specialist and lecturer at UC Davis. She has authored numerous articles on the welfare of horses and livestock and was a major contributor to this Horse Report.

·        Anne Rodiek, MS, PhD, has recently retired as a professor in equine studies and has performed research in horse transport, breeding and nutrition for over 30 years.

·        Jim Jones, DVM, MS, PhD, a specialist in equine exercise physiology and sports medicine, has been researching transport stress for many years with colleagues at the Japan Racing Association. His most recent work focuses on heart rate variability as a sensitive indicator of stress in traveling horses.

·        Desmond Leadon, MA, MVB, MSc, FRCVS, RCVS, is head of clinical pathology at the Irish Equine Center and formerly international director of the American Association of Equine Practitioners. He has a long-standing interest in the long-distance transport of horses.

·        Michael Ball, DVM, runs his own practice at Early Winter Equine Medicine & Surgery in Ithaca, N.Y.

 
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteer door te sluiten.